kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Ako na rohový spoj kuchynskej pracovnej dosky?

Rohové kuchyne budú vždy obľúbeným riešením kuchynského nábytku, aj keď sú mnoho krát náročnejšie na realizáciu jej rohových častí a detailov. Jedným z takýchto technických detailov sú rohové spoje laminovaných kuchynských pracovných dosiek. Pri dodržaní niekoľkých zásad a správnej technológie je z pohľadu estetičnosti a funkčnosti najvhodnejší frézovaný rohový spoj kuchynskej dosky. Správnou realizáciou frézovaného rohového spoja kuchynskej pracovnej dosky sa docieli jej dlhá životnosť, takmer „neviditeľný“ spoj bez akýchkoľvek rušivých prvkov (široká špára medzi jednotlivými eleemeentami, alebo hliníková lišta pre rohový spoj pracovnej dosky) a odbúra sa citlivé miesto pre hromadenie špiny a mastnoty.

Ak si idete namontovať rohovú kuchynskú pracovnú dosku svojpomocne, alebo vám bude kuchynský nábytok montovať firma, dodržujte (skontrolujte dodržiavanie) tieto základné požiadavky:
A. rohové kuchynské pracovné dosky osádzajte až po úplnom a precíznom vyrovnaní všetkých spodných kuchynských skriniek, na ktorých budú pracovné dosky „ležať“ – v prípade nedodržania tejto zásady sa po čase začne rohový spoj „otvárať“ alebo „zatvárať“ (pákový efekt) a do vzniknutej špáry začne vnikať vlhkosť a mastnota
B. zabezpečte, aby mali obidve dosky v rohovom spoji výfrez určený nielen na samotné spojovacie kovanie, ale taktiež v mieste spojenia v hranách drážku pre vloženie spojovacích lameliek – rohový spoj pracovnej dosky sa tak zabezpečí proti výškovému posunu jednotlivých častí pracovnej dosky

C. presvedčite sa, že pred spájaním rohového spoja z jednotlivých častí pracovnej dosky boli hrany v mieste styku ošetrené proti vlhkosti – zvýšenému riziku vnikania vlhkosti zabránite ošetrením „surových“ odfrézovaných hrán hmotou proti vlhkosti – lepidlom chemoprén, silikónom…
D. pred utiahnutím skrutiek spojovacieho kovania lamelky vložené v drážke natrite vhodným stolárskym montážnym lepidlom
E. spojovacie kovanie pevne utiahnite ešte pred priskrutkovaním jednotlivých dielov rohovej kuchynskej pracovnej dosky do horného dna spodných kuchynských skriniek
F. rohové kuchynské pracovné dosky je nutné upevniť do každej kuchynskej spodnej skrinky, ktorej súčasťou je aj horné dno

This entry was posted in Kuchyňa and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*