kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Ako objednať nábytok na mieru: je cenová ponuka za vstavané skrine reálna?

Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú – môžete sa staviť, že táto ľudová múdrosť platí aj vtedy, keď kupujete atypický nábytok. Výrobcovia takéhoto nábytku zvyčajne do cenových ponúk vsunú klauzulu s približným znením „Uvedená cenová kalkulácia je iba predbežná. Skutočná cena za nábytok sa stanoví až po zameraní skutkového stavu našim meracím technikom.“ Výrobcovia nábytku na mieru sa takto istia nie len proti prípadným rozmerovým odchýlkam (a z nich vyplývajúcich cenových navýšení, idúcich na vrub práve výrobcu) vzniknutým pri nepresnom prvotnom meraní zákazníka, ale mnohokrát je týmito dvoma  krátkymi vetami zakryté nereálne znižovanie ceny za nábytok – ktorá sa samozrejme po podpise objednávky a zameraní interiéru „zreálni“ smerom …. nahor :) Vstavané skrine a šatníky s posuvnými dverami patria medzi relatívne jednoduché stolárske výrobky, preto sa pokúsim ilustrovať práve na nich, ako sa výrobcovia nábytku často snažia kalkulovať prvotné cenové ponuky tak, aby potencionálneho zákazníka na prvý pohľad upútali čo najnižšou sumou.

Posuvné dvere pre vstavané skrine

Aj keď vzorec na výpočet šírky posuvných dverí pre vstavané skrine je naozaj jednoduchý, výrobca nábytku si výpočty ešte viac zjednodušuje a zároveň tým celkom slušne umelo znižuje výslednú sumu na prvotnej cenovej ponuke. Ako? Celkovú šírku vstavanej skrine vydelia počtom dverí, a výslednú šírku zahrnú do výpočtov. Keďže nekalkulujú s prekrytím dverí, posuvné dvere sú (na oko) užšie, čím sa v kalkulačnej tabuľke posunú o kategóriu nižšie a ich cena klesne o cca 2.5-3 %. Po objednaní vstavanej skrine a presnom zameraní priestoru sa samozrejme cena týchto dverí zvýši. Preto už pri prvej cenovej ponuke si všímajte šírku posuvných dverí, ktoré sú nacenené a príliš veľké rozdiely v cenovej kalkulácií a vo vašom osobnom výpočte reklamujte (alebo hľadajte ďalej firmu, ktorá vám vyráta cenu presne hneď na „prvý šup“). Naopak presná výška posuvných dverí v cenovej kalkulácií nemá na cenu vstavanej skrine takmer žiadny vplyv – za dvere vysoké povedzme 265 centimetrov alebo 245 centimetrov pri rovnakej šírke zaplatíte úplne rovnako.

Koľajnice pre posuvné dvere

Je veľkou záhadou prečo, avšak hliníkové či oceľové koľajnice pre posuvné dvere sú v cenových ponukách mnoho krát taktiež kalkulované nepresne – a ako naschvál sa ráta s kratším rozmerom, čím sa opäť cena za vstavané skrine opticky znižuje. Skontrolujte si, či nacenená koľajnica má dĺžku, rovnajúcu sa šírke vašej vstavanej skrine s ktorej bolo odrátané 36 milimetrov (napríklad pri šírke vstavanej skrine 2 metre je dĺžka koľajnice 1964 milimetrov).

Šírky a výšky dielcov vnútorného vybavenia vstavanej skrine

Rovnako ako pri posuvných dverách, aj cena priečok či políc býva mnoho krát kalkulovaná zjednodušene (šírka vstavanej skrine vydelená počtom častí vnútorného vybavenia), čím však dochádza k presne opačnému efektu – zvyšuje sa spotreba materiálu a tým pádom aj cena za vstavané skrine. Preto si skontrolujte nie len nacenené rozmery jednotlivých dielcov (hĺbku a dĺžku) ale hlavne či ich počet súhlasí s tým, koľko ich chcete mať v skrini namontovaných (často sa takto v prvotnej cenovej ponuke „zabúda“ na police, čím sa zase cena skrine zmenšuje).

Boky vstavanej skrine

V predloženej cenovej ponuke si všímajte, či máte nacenené iba bočné lišty, alebo celé boky. Ak nebude vaša vstavaná skrina umiestnená medzi dvoma priečkami, po zameraní sa pridanie celého boku do cenovej ponuke prejavý ďalším výrazným navýšením ceny. Pri bočných lištách si skontrolujte, či je počítané s ohranovaním nielen prednej hrany, ale aj vnútornej (toto nie je podmienkou, avšak kvalitné vstavané skrine by tieto hrany mali mať ošetrené).

Materiál použitý na výrobu vstavanej skrine

Nielen oceľ či hliník na posuvných dverách majú rozdielnu cenu, ale aj drevotriesková doska používaná na výrobu výplne posuvných dverí a vnútorného vybavenia vstavanej skrine. Rôzne dekory laminovanej drevotrieskovej dosky sa delia do viacerých cenových hladín, preto je vhodné v predloženej cenovej ponuke skontrolovať, aký materiál bol nacenený. Platí, že najpoužívanejšie dekory sú najlacnejšie (napr. biela hladká, borovica hrčatá, javor, buk bavaria, dub horský, čerešňa, calvados…), zatiaľ čo najmenej používaný materiál je najdrahší (napr. dub čierny, zebrano, fino bronce, aluminium, hruška svetlá…).

Dovoz a montáž vstavanej skrine

Táto položka býva už v prvotnej cenovej ponuke takmer vždy zahrnutá. Horšie to býva pri rôznych reklamných letákoch či internetových prezentáciách, kde na prilákanie čo najvyššieho počtu zákazníkov býva prezentovaná cena za vstavané skrine bez týchto nutných sprievodných služieb. V prípade, ak to je v prezentácií aspoň zbežne spomenuté (napr Flexiskriňa od Komandor), dá sa to „prehltnúť“, v prípade, ak sa túto skutočnosť dozviete až pri podpise objednávky či samotnej montáži, je to už zaujímavý podnet pre zodpovedný orgán :)

This entry was posted in Nábytok na mieru and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*