kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Kuchynský nábytok: digestor medzi skrinkami

Vo svete je v súčasnosti trend umiestňovania digestora do priestoru kuchyne jasný – jednoznačne prevláda komínový digestor rôznych tvarov, upevnený na strope nad kuchynské ostrovčeky alebo kuchynské pulty. Hneď za týmto riešením nasleduje taktiež komínový digestor, avšak osadený ako samostatný kuchynský prvok priamo na stene, na ktorej už mnohokrát iné kuchynské zariadenie nie je umiestnené, a ak áno tak iba v minimálnej miere (kuchynské zásteny, poličky, orámovanie skriniek…).

kuchyna-toncelli-ostrovcek-1
Kuchynský nábytok Toncelli s moderným digestorom jednoduchých tvarov umiestneným nad kuchynským ostrovčekom.

kuchyna-cesar-ostrovcek1
Kuchynský nábytok Cesar s oválnym bielym digestorom umiestneným nad kuchynský barový pult.

kuchyna-cesar-ostrovcek2
Kuchynský nábytok Cesar so závesným recirkulačným digestorom umiestneným nad kuchynský barový pult.

kuchyna-cesar-stena1
Kuchynský nábytok Cesar so zošikmeným stenovým digestorom.

kuchyna-cesar-stena2
Kuchynský nábytok Cesar s oválnym (komínovým) stenovým digestorom.

kuchyna-toncelli-stena2
Kuchynský nábytok Toncelli s digestorom osadeným na stene.

Naproti tomu, u nás stále vo velkej miere vedie riešenie, kedy je komínový digestor (s výpredajovym dizajnom…) umiestňovaný priamo medzi kuchynské skrinky a v tom horšom prípade sú takéto digestory maximálne „nalepené“ priamo na horné kuchynské skrinky. Brrrrr. Okrem faktu, že kuchyňa s takto riešeným digestorom upadá svojim vzhľadom do šedivého (česko)slovenského podpriemeru, vznikajúce nepraktické detaily zvyšujú prácnosť pri údržbe kuchyne a „gazdinkám“ vytvárajú nové a nové vrásky ,)

skareda-kuchyna
Relatívne slušná kuchynská linka (na česko-slovenské pomery) IKEA, totálne domrvená digestorom – rád by som videl, ako pani majiteľka čistí od mastného prachu špáry medzi šikmou hranou digestora a hornou skrinkou z oboch strán…..?

This entry was posted in Kuchynský nábytok and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*