kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Kuchynský nábytok: ako zavesiť horné skrinky

Kuchynský nábytok sa skladá s 3 druhov skriniek – sú to spodné kuchynské skrinky, horné kuchynské skrinky a vysoké kuchynské skrinky – a práve kombináciou rôznych tvarov a rozmerov (výšok, šírok a hĺbok) jednotlivých skriniek, ich umiestnenie a vzájomná previazanosť vytvára rozmanitosť kuchynských blokov. Spodné a vysoké skrinky sa do kuchynského nábytku osádzajú a umiestňujú na nožičky rôznych výšok a tvarov (plastové nastaviteľné/rektifikačné kuchynské nožičky so soklovou lištou, alebo viditeľné kovové kuchynské nožičky a podstavce…), horné skrinky sa na kuchynské steny vešajú. A spôsobov, ako zavesiť horné kuchynské skrinky na stenu je hneď niekoľko.

V prípade, ak si dávate kuchynský nábytok vyrobiť a namontovať cez kuchynské štúdio, informujte sa, akým spôsobom horné skrinky montuje ich montážna partia resp. aký typ horných skriniek vyrába (ich sub)dodávateľ. Podľa toho vyriešte detaily, akými sú napríklad elektroinštalácia v kuchyni, prípadne odstráňte iné stavebné nedostatky (krivé steny…). Tým to pre vás „zhasne“. Ak sa chystáte vyrobiť kuchynský nábytok svojpomocne, musíte premýšľať o spôsobe zavesenia horných kuchynských skriniek už pri samotnom plánovaní kuchyne  resp. pri kreslení výkresov pre výrobu nábytku.

Jednoduché závesné kovanie

Medzi výhody použitia jednoduchého závesného kovania patrí jeho nízka cena, jednoduchá montáž a výborná pevnosť upevnenia horných skriniek. Najdôležitajším faktorom pri svojpomocnej výrobe kuchynského nábytku je však podľa môjho názoru skutočnosť, že pomocou tohoto jednoduchého nábytkového kovania upevníte na stenu štandardný korpus kuchynskej skrinky bez nutnosti dodatočných (v domácich podmienkach) komplikovaných a mnoho krát drahých úprav.

Oceľové podpery (najčastejšie 2 kusy) v tvare písmena „L“ sa skrutkami do dreva (16×3,5 mm alebo euroskrutkami) pripevnia ku hornému dnu korpusu skrinky. V sololitovom chrbáte sa prevŕtajú na určených miestach otvory, cez ktoré sa prevlečie skrutka a zatiahne do hmoždinky v stene. Pomocná podložka závesného kovania zapadnutím do drážok podpery a tlakom hlavičky skrutky upevní na stene celú skrinku. Posúvaním podložky v drážkach podperiek môžete skrinku výškovo ale aj do bokov rektifikovať.

Nevýhodou tohoto riešenia je napríklad fakt, že nie je možné za horné kuchynské skrinky umiestniť elektrické káble. Taktiež je možné, že takéto skrinky budú pri veľkej krivosti kuchynských stien tieto nerovnosti kopírovať.

Závesné kovanie s lištou

Komplikovanejší a tým pádom drahší spôsob výroby horných kuchynských skriniek je hlavný argument proti použitiu tohoto spôsobu osadenia. Miernym negatívom pri požiadavke vysokej nosnosti skriniek môže byť aj fakt, že takéto kovanie sa dá použiť iba po namontovaní na bok, alebo zvislú priečku skrinky t.j. pri skrinke s klasickou konštrukciou je možné použiť iba 2 kusy tohoto závesného kovania.

Konštrukcia skrinky musí byť riešená tak, že namiesto poldrážky vytvorenej v zadných hranách všetkých dielcov pri jednoduchom závesnom kovaní sa musí zrealizovať
plná drážka a to iba v bokoch a spodnom dne cca 15 milimetrov od zadnej hrany. Horné dno bude o rovnakých 15 milimetrov plytšie. Za skrinkou tým vznikne malý priestor, umožňujúci pohodlné vedenie kuchynskej elektroinštalácie a skrinka nebude od steny odtláčaná menšími nerovnosťami. Väčšie nerovnosti sa dajú jednoduchšie eliminovať zhoblovaním, zrezaním alebo naopak podkladaním zadných hrán bokov.

Horné kuchynské skrinky bez závesného kovania so spevňujúcim lubom

Najmenej využívaným spôsobom upevňovania horných kuchynských skriniek na stenu je ten, kedy sa nevyužije žiadne závesné kovanie. Namiesto neho je skrinka skonštruovaná tak, že pod horné dno sa umiestni ďalší dielec – spevňujúca lišta (lub), cez ktorú sa prostredníctvom vhodných skrutiek skrinka upevní rovnako, ako pri jednoduchom závesnom kovaní.

Najväčším nedostatkom je nemožnosť výškovej rektifikácie skrinky a menším problémom je mierne zmenšenie využiteľného objemu skrinky. Naopak výborne sa toto riešenie hodí pri montáži horných kuchynských skriniek na dutých stenách (drevostavby, sadrokartónové priečky…). Tlakom pomocných lubových líšt viacerých skriniek sa totiž dosiahne výborná tuhosť celého horného kuchynského bloku, ako aj pevnosť (a tým aj nosnosť) jednotlivých skriniek.

This entry was posted in Kuchynský nábytok and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*