kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Vsunúť alebo naložiť?

Možno najnenápadnejšou, ale o to dôležitejšou časťou nábytkových korpusov je chrbát (alebo taktiež „zadná stena“). Okrem dizajnu nábytku má chrbát značný vplyv na jeho pevnosť, stabilitu a uhlopriečnu súmernosť (uhlopriečna súmernosť je dôležitá vždy, avšak bezpodmienečne napríklad pri nábytku vyrábanom a umiestňovanom do presne určeného priestoru alebo pri skrinkách s dvierkami či čielkami). Preto musí byť na korpuse skrinky pevne upevnený a spôsob osadenia zadnej steny musí byť naplánovaný už pri samotnom návrhu nábytku.

chrbat

A. Naložený chrbát
Je to najjednoduchší, najrýchlejší a teda aj najlacnejší spôsob osadenia zadnej steny na korpus skrinky. Sololitový chrbát má výšku zhodnú s výškou skrinky a šírku zhodnú so šírkou skrinky a na zadnú stranu dielcov sa jednoducho naklinčekuje alebo nasponkuje. Nevýhodou je viditeľnosť jeho hrán pri pohľade na skrinku z každej jej strany. Preto je toto riešenie vhodné, iba v tom prípade, ak sa skrinka umiestňuje napríklad medzi dve steny, alebo sa k nej pripevňujú iné skrinky.

B. Naložený chrbát do poldrážky
Pri tomto spôsobe osadenia zadnej steny skrinky sa musí na dielce na zadných hranách vyfrézovať poldrážka (alebo polodrážka) – jej hĺbka je rovnaká, ako je hrúbka sololitového chrbátu, alebo je iba o málo hlbšia. Do takto vytvorenej poldrážky sa rovnako ako v prvom prípade chrbát upevňuje dlhými úzkymi klinčekmi alebo sponkami. Výhodou uvedeného riešenia je fakt, že chrbát sa stáva „neviditeľný“ a skrinky sa bez ďalších úprav (napríklad pridávaním dodatočných krycích dosiek) môžu umiestňovať do priestoru a aj tam, kde je na nich vidieť z akejkoľvek strany.

C. Vložený chrbát do drážky
Tak ako pri predošlom osadení do poldrážky, aj osadenie zadnej steny nábytku v drážke umožňuje chrbát dokonale skryť. Drážka sa v tomto prípade nefrézuje do hrany, ale do plochy a to v rôznej požadovanej vzdialenosti od zadnej hrany dielcov (elegantne sa tak dajú za takto odstúpený chrbát skrinky schovávať zásuvky, rúrky atď.). Ďalšou výhodou je samotná montáž skrinky – chrbát sa nemusí klinčekovať, sponkovať ani lepiť – jednoducho sa vloží do správne dimenzovaných drážok na dielcoch a ich pevným vzájomným upevnením sa zároveňj upevní a stabilizuje aj zadná stena. V neposlednom rade je výhodou taktiež prípadná budúca demontáž nábytku, kedy sa chrbát z drážky jednoducho bez náradia vysunie.

Všetky 3 základné spôsoby osadenia zadnej steny sa samozrejme dajú navzájom kombinovať – napríklad ak je požadovaná skrinka viditeľná v interiéry z ľavej strany a zhora, na ľavom boku a v hornom dne bude chrbát v poldrážke alebo drážke a na ostatných dielcoch bude iba jednoducho naložený.

chrbat2

This entry was posted in Konštrukcia nábytku, Kuchynský nábytok, Kvalitný nábytok, Nábytok na mieru, Nábytok svojpomocne, Návrh nábytku. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*