kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Rozvody vykurovania a ich vplyv na zariadenie interiérov

Pre montáž rozvodov teplonosného média pri teplovodnom ústrednom a podlahovom vykurovaní sa používali a používajú oceľové rúrky, medené rúrky a, v poslednej dobe najmä čoraz obľúbenejšie, plastové rúrky (výhody a nevýhody týchto materiálov budú témou niektorého budúceho článku).

Z hľadiska vplyvu rozvodov vykurovania na zariadenie kuchyne (ale aj ostatných miestností) a naopak je možné rozdeliť byty podľa objektov a stavu zariaďovania na byty v starších bytových domoch, byty v nových bytových domoch, byty v rekonštruovaných rodinných domoch a byty v nových rodinných domoch.

Byty v starších bytových domoch

Dlhodobo bolo v minulosti ústredné vykurovanie koncipované s horizontálnymi rozvodom a zvislými stúpačkami prechádzajúcimi všetkými podlažiami a dodávkou tepla z domovej kotolne alebo z iného centrálneho zdroja. S takto riešeným vykurovaním sú na Slovensku tisíce bytových domov, bytov desaťtisíce. V praxi to dnes znamená, že v prípade rekonštrukcie alebo len výmeny zariadenia bytu musia byť jestvujúce stúpačky rešpektované (najmenej to trápi vlastníkov bytov na najvyšších podlažiach – stúpačky u nich končia…). Kuchynská linka, jedálenské sedenie, alebo chladnička, ak majú zasahovať až ku stene, pri ktorej je vedená stúpačka, musia byť riešené alebo umiestnené s určitým odstupom od potrubí (prúdi v nich voda o teplote cca 50-80 °C). Ak vlastník bytu nemá záujem na priznaní týchto potrubí, je možné ich skryť do sadrokartonového „piliera“ alebo kryt riešiť štýlom a materiálom príbuzným či totožným so samotnou kuchynskou linkou. Tu však treba vo viacposchodových domoch zohľadniť výskyt osových kompenzátorov v potrubiach, ktoré musia byť prístupné pre revízie a prípadné opravy. Zakrytím stúpačiek však akceptuje vlastník bytu nedodávku tepla, ktoré by inak dodali práve potrubia stúpačiek. Pri týchto bytoch možno pozitívne zasiahnuť do interiéru voľbou nových vykurovacích telies napr. s menšou hĺbkou alebo stavebnou výškou alebo tvarom a podobne, samozrejme pri zachovaní potrebného tepelného výkonu.

(Uvedené faktory neplatia pre niektoré domy, napr. v bratislavskej Petržalke postavené v 70. a 80. rokoch, v ktorých má každý byt prívod vykurovacej vody v podlahe, samostatne z centrálnej stúpačky na chodbe a neplatia ani pre niektoré staršie tehlové domy, v ktorých sú potrubia stúpačiek a prípojok k radiátorom zabudované v stenách.)

Byty v nových bytových domoch

Tu sa v blízkej dobe nedá očakávať vlna, ak vôbec, rekonštrukcií bytov. Jednotlivé byty majú vlastný prívod vykurovacieho média s možnosťou samostatného merania, čo súvisí s novými ekonomickými podmienkami a presným členením vlastníckych vzťahov v súčasnosti. Spôsob vedenia potrubí vykurovacích rozvodov v rámci dispozície bytu v drvivej väčšine nijakým spôsobom nezasahuje do možností zariadiť danú miestnosť. Developeri pritom často umožňovali budúcemu vlastníkovi ovplyvňovať i dispozíciu bytu pred či počas výstavby, opäť bez negatívneho vplyvu rozvodov na zariaďovanie.

Staršie rodinné domy

Podľa veku a aj lokality sú po Slovensku roztrúsené rodinné domy buď „s“ alebo „bez“ ústredného teplovodného vykurovania. V prípade významnejšej rekonštrukcie domu, ktorej súčasťou bude aj rekonštrukcia pôvodného alebo inštalácia nového vykurovacieho systému je možné odporučiť riešiť vykurovacie rozvody v kanálikoch podlahách, resp. v drážkach v stenách. Výsledkom je „čistota“ interiéru a absencia rizika, že rozvodné potrubia môžu prekážať zariadeniu miestnosti či naopak, zariadenia rozvodom. Potrubie „vystúpi“ na povrch steny tesne pod alebo vedľa vykurovacieho telesa. Prirodzené tepelné straty (aj kvalitne izolovaného) potrubia priaznivo vplývajú na stavebné konštrukcie a interiér. Výrobcovia a dodávatelia systémov dokonca ponúkajú sortiment potrubí, ktorý v prípade potreby predpokladá plánovité vedenie vratných potrubí od radiátorov nie najkratšou trasou ku kotlu ale meandrovito pokryť vybrané plochy podlahy. V špecifických prípadoch, aj je iné riešenie v časti dispozície nerealizovateľné, je možné viesť rozvodné potrubia tesne nad podlahou, tesne popri stene a následne ich prekryť soklovými lištami, ktoré sú súčasťou ponuky výrobcov plastových rozvodov tak, ako aj potrebné upevňovacie prvky.

Nové rodinné domy

Tu je len na investorovi, vlastníkovi a budúcom užívateľovi domu a jeho dohode s architektom a projektantom vykurovania o dispozícii domu, interiéri a riešení vykurovania. Rozvody môžu byť plne neviditeľné a pritom spoľahlivé a funkčné. Súčasné stavebné materiály a technológie umožňujú prakticky všetko, dokonca i to, že takmer žiadne rozvody nemusia byť potrebné.

This entry was posted in Vykurovanie and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*