kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

3 spôsoby osadenia nábytkových dvierok

Dvierka montované na nábytok sa líšia napríklad rôznymi spôsobmi otvárania či použitým materiálom ale odlíšiť ich možno aj podľa spôsobu osadenia na korpus skrinky. V konštrukčnom riešení nábytku je práve toto mocný „dizajnotvorný“ prvok, ktorým sa dá navrhovaný nábytok výrazne od iného odlíšiť.

1. Nábytok s naloženými dvierkami

Ak sú nábytkové dvierka alebo čielka zásuviek na korpuse skrinky namontované tak, že prekrývajú predné hrany horného dna, spodného dna a bokov (alebo minimálne hranu boku, na ktorom sú namontované pánty), sú to nábytkové dvierka naložené (naložené dvierka na korpus skrinky(A)).

2. Nábytok s vloženými dvierkami

Nábytkové dvierka a čielka zásuviek vsunuté medzi horné dno, spodné dno a boky skrinky (teda keď tieto dielce prekrývajú hrany dvierok resp. aspoň jeden bok prekrýva hranu dvierok na tej strane, kde sú namontované pánty) nazývame nábytkové dvierka vložené (vložené dvierka do korpusu skrinky(C)).

3. Nábytok s polonaloženými dvierkami

Dvierka prekrývajúce (na tej strane, kde sú namontované pánty) necelú polovicu hrany zvislej alebo vodorovnej priečky voláme nábytkové dvierka polonaložené.

Ako ilustruje obrázok (B), dvierka sa môžu na nábytok osádzať aj kombinovaným spôsobom (dvierka naložené na boky ale vložené medzi horné a spodné dno, alebo dvierka naložené na bokoch a spodnom dne a horné dno naložené na ne).

osadenie dvierok na nábytok

This entry was posted in Konštrukcia nábytku, Nábytok na mieru, Návrh nábytku. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Trackback

  1. […] kuchynskom nábytku sa najčastejšie používajú naložené dvierka (samozrejme naložené dvierka ma aj ďalší nábytok). V tomto prípade výšku dvierok […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*