kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Ako si objednať nábytok na mieru: minimalizujte časové a finančné straty

Mojim hlavným cieľom prvej série článkov o výrobe nábytku na mieru bude snaha pomôcť vám zorientovať sa v základných pojmoch výroby, v použití vhodných materiálov, kovaní a ich kombinácií, poukazovať na správne či nesprávne konštrukcie nábytkových prvkov ale aj dopredu identifikovať možné problémy a tým do značnej miery predchádzať veľkým časovým sklzom a finančným stratám. Postupne sa pokúsim jednoduchou formou popísať (a nakresliť) najdôležitejšie zásady, na ktoré by ste si mali pri objednávaní nábytku dávať pozor, na čo by ste nemali v žiadnom prípade zabudnúť a naopak, čoho by ste sa mali určite vyvarovať.

Zákazková výroba nábytku (stolárska výroba/výroba atypického nábytku) je komplikovaný proces, do ktorého treba investovať mnoho úsilia, energie a času. Kvalitu výsledného produktu (a je jedno či je to iba malá polička z lacnej drevotrieskovej dosky alebo kompletná luxusná kuchyňa) ovplyvňuje množstvo faktorov na strane výrobcu ale aj na strane zákazníka (čiže vás). Ako som už predznačil, prioritne sa budem venovať faktorom na vašej strane.

Jedným z najčastejších dôvodov nespokojnosti zákazníka z vyrobeným nábytkom bývajú najmä nedorozumenia vznikajúce už pri zadávaní objednávky a schvaľovaní výrobnej dokumentácie. Ak hneď na začiatku nepopíšete konštruktérovi dostatočne presné predstavy o svojej budúcej kuchyni, v tom lepšom prípade budete na ňu netrpezlivo čakať o niekoľko dní až týždňov viac (konštruktér vás bude kontaktovať, otvorené problémy s vami dorieši telefonicky, emailom alebo vás pozve na ďalšiu konzultáciu), v tom horšom prípade sa kuchyňa nebude podobať na tú, ktorú ste si vysnívali (konštruktér vás kontaktovať nebude a dorieši otvorené problémy podľa vlastného úsudku a vkusu, ktoré sa nemusia vždy zhodovať s tými vašimi). Úplne rovnako to môže dopadnúť aj vtedy, ak sa nebudete dostatočne venovať výkresom, ktoré vám výrobca nábytku predloží na schválenie s myšlienkou „Tým obrázkom, čo mi dali schváliť, síce vôbec nerozumiem, ale oni určite vedia, čo robia.“.

4 najzákladnejšie rady, ak objednávate nábytok na mieru:

1. Pri objednávaní nábytku budete musieť odpovedať na množstvo otázok, ktoré sa vám budú možno v tom okamihu zdať nepodstatné a zbytočné, avšak snaha čo najpresnejšie na ne odpovedať pomôže minimalizovať nedorozumenia a s tým súvisiacu vašu nespokojnosť s konečným výsledkom. Nábytok si síce objednávate u profesionálov, ale predstava, že všetko „klapne“ na výbornú bez vašej ďalšej účasti v procese výroby (za účasť nerátam zloženie zálohy), je mylná.
2. Ak pri objednávaní a schvaľovaní nábytku nebudete rozumieť akejkoľvek čiarke na predloženej výkresovej dokumentácií alebo vám nebudú jasné niektoré použité technické výrazy, musíte sa aj niekoľko krát opakovane pýtať… a pýtať a pýtať.
3. Akúkoľvek dodatočnú zmenu rozmerov, konštrukcie, materiálov, kovania atď. žiadajte zaznačiť do objednávky.
4. Obzvlášť nežiadajte o dodatočné zmeny telefonicky a o okamžité zhodnotenie technickej realizovateľnosti určitého detailu na nábytku – toto sú najrýchelšie vstupenky do klubu nespokojných zákazníkov, pretože technik potrebuje na reálne zhodnotenie konkrétneho prípadu nielen svoje vedomosti, ale veľmi dôležité sú aj rozsiahle katalógy či výpočtové tabuľky.

This entry was posted in Kuchyňa, Nábytok na mieru. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*