kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Aký digestor do kuchyne?

Jedným z faktorov kvality bývania je mikroklíma vnútorného priestoru. Jej parametrami sú teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu a intenzita vetrania. Kvalita vzduchu sa mení o.i. aj pobytom osôb, ich počtom a činnosťou. V kuchyni sú najmarkantnejšími faktormi, ktoré majú vplyv na kvalitu vzduchu, varenie a pečenie pokrmov (a niekedy priamo aj ich konzumácia) a umývanie kuchynského riadu. Teda to, na čo je vlastne kuchyňa určená.

odsávač pár elica

Pri návrhu, objednávaní a výrobe kuchyne (ale už aj pri projektovaní domu či bytu) je bezpodmienečne nutné uvažovať s vetraním miestnosti a najmä s odsávaním vzduchu nasýteného vodnými parami a tukmi. Prirodzené vetranie je bežne zabezpečované oknami. Pri, v súčasnosti bežnom, pôdorysnom prepojení kuchyne s jedálňou, obývacou izbou, komunikačnými priestormi bez deliacich stien, priečok a dverí je potrebné, aby v priestore prípravy jedál bolo osadené odsávacie zariadenie – odsávač pár (digestor) o dostatočnom výkone. Dôležité je, aby v kuchyni vznikal podtlak a aby odsávaný vzduch bol nahradzovaný prisávaným vzduchom prúdiacim z okolitých miestností. Tým sa zabráni šíreniu pachov, vodných pár a usadzovaniu mastnôt na stenách a zariadení týchto okolitých priestorov. Správne dimenzovaný a umiestnený digestor túto požadovanú funkciu splní.

Najrozhodujúcejším parametrom digestora je vzduchový výkon, t.j. množstvo vzduchu odsávaného za jednotku času [m3/h]. Najbežnejšie digestory pre zabudovanie do kuchynskej linky sú k dispozícii v šírkach 600 a 900 mm (samozrejme vyrábajú sa aj zákazkové odsávače pár v atypických rozmeroch, tvaroch a konštrukciách, ktorými je možné prispôsobiť dizajn kuchyne.

Výtlak znehodnoteného vzduchu z digestora by mal byť nad strechu objektu prípade cez stenu von do exteriéru (v tomto prípade treba myslieť na vyspádovanie odsávacej rúry, aby sa vyzrážaný kondenz nevracal naspäť do digestora). Odsávaný vzduch je počas odsávania nahradzovaný čerstvým vzduchom z okolitých priestorov. V spolupráci s projektantom vzduchotechniky je možné uvažovať o aplikácii rekuperácie, t.j. so spätným využitím tepla obsiahnutého v teplom vzduchu odsávanom z vykurovaného priestoru.

Zjednodušeným využitím digestorov je cirkulácia znehodnoteného vzduchu kuchyne. Je to spôsob inštalačne menej náročný a efekt ochrany priestorov bytu či domu od pachov, tukov a vlhkosti je znížený. Tukové čiastočky obsiahnuté v nasávanom vzduchu sú zachytávané tukovými filtrami digestora a prečistený vzduch opäť prúdi do miestnosti. Tukové filtre je potrebné pravidelne vymienať alebo prať spôsobom určeným ich výrobcom.

Na ilustračnej fotografii je krásny atypický digestor Grace s diaľkovým ovládaním od firmy Elica.

This entry was posted in Kuchyňa, Návrh nábytku. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*