kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Aký digestor je vhodný do vašej kuchyne?

Často bývam oslovený so žiadosťou, či by som vedel poradiť, aký digestor je z hľadiska funkčnosti do kuchyne vhodný alebo dokonca, ktorý je najlepší. A ja musím väčšinou odpovedať- neviem. Fakt, či bude digestor (kuchynský odsávač pár) vo vašej kuchyni fungovať naozaj správne, ovplyvňuje množstvo faktorov. Jeho značka (a tým pádom jeho konštrukcia), jeho typ (zabudovaný digestor, komínový digestor…), jeho umiestnenie (digestor na stene, digestor v priestore…), spôsob a kvalita montáže, rozmery kuchyne, spôsob odsávania (recirkulačný digestor, digestor z odťahom von z kuchyne), dĺžka odsávacieho potrubia a mnoho iného vplýva nielen na kvalitu odsávania ale aj životnosť digestora. Preto je na reálne zhodnotenie vhodnosti toho ktorého digestora nutné poznať aspoň základné danosti kuchyne.

Základná vlastnosť, na ktorú nemôžete pri kúpe digestora zabudnúť, je jeho výkon meraný v množstve odsatého vzduchu za hodinu (meter kubický za hodinu – m3/hod.) a na ňu nadväzujúca hlučnosť. Je prirodzené, že čím je výkon digestora väčší, tým sa zvyšuje aj množstvo produkovaného hluku. Preto je vhodné zvoliť kompromis – je dobré vybrať digestor s výkonom schopným z kuchyne odsať všetok pach a pary aj s miernou rezervou s ohľadom na objem miestnosti.

A ako teda zistíte, či je výkon vybraného digestora do vašej kuchyne dostatočný alebo naopak, jeho výkon je predimenzovaný (t.j. digestor je zbytočne predražený a produkuje viac hlučnosti)? Existuje naozaj jednoduchý vzorec, ktorý vám dá na túto otázku základnú odpoveď – vynásobte objem vašej kuchyne číslom 10 – získate tak hodnotu predstavujúcu ideálny sací výkon digestora.

Ako príklad môžem uviesť kuchyňu so šírkou 3.5 metra, dĺžkou 3.7 metra a výškou stropu 2.65 metra. Vynásobením týchto hodnôt ((3.5 x 3.7 x 2,65) x 10) dostaneme ideálny sací výkon digestora (zaokrúhlen) 343 m3/hod., čo znamená že každý digestor s výkonom rovným alebo vyšším ako je vypočítaná hodnota, je do tejto kuchyne vhodný. Z hľadiska nadmernej tvorby hluku pri odsávaní (a z hľadiska zbytočného predraženia) by som neodporúčal prekročiť vypočítanú hodnotu o viac ako 15-20%, pri kuchyniach prepojených s inými miestnosťami (napríklad s obývačkou) však treba počítať s vyššou výkonovou rezervou.

This entry was posted in Kuchyňa. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*