kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Kuchynský nábytok: modernizácia kuchyne svojpomocne

3 horné kuchynské skrinky (ktoré sú vysoké 72 cm, široké 40 cm a hlboké približne 30 cm) na pôvodnom kuchynskom nábytku by som chcel zachovať, avšak rád by som kuchyňu modernizoval tak, že tieto pôvodné horné kuchynské skrinky otočím – vznikol by podľa môjho názoru (za lacný peniaz) moderný blok nízkych horných skriniek, na ktoré plánujem dodatočne primontovať presklené kuchynské dvierka. Je technicky možné takto kuchynský nábytok upraviť? Na čo by som si mal dávať pozor a čoho by som sa mal vyvarovať?


Horné kuchynské skrinky (resp. všetky nábytkové skrinky, zavesené na stene) sú skonštruované tak, aby horné a spodné dno a vodorovné priečky boli vložené medzi boky a pevne spojené (najčastejšie) kolíkmi, konfirmátmi či lamelkami alebo excentrami. Zabezpečená je tak maximálna pevnosť spojov korpusu zavesenej skrinky, fungujúca na podobnom princípe ako kabát zavesený „uškom“na vešiačiku – pokiaľ sa uško (kolík, lamelka, konfirmát…) na kabáte (bok kuchynskej skrinky) neodtrhne, kabát sa od vešiačika (horné a spodné dno, vodorovná priečka…) neodpojí. Práve preto sa dá do horných skriniek ukladať naozaj ťažký náklad.


Čo sa stane v prípade, ak skrinku otočíte o 90 stupňou? Boky skrinky budú slúžiť ako horné a dolné dno a naopak bývalé dná budú v tomto prípade pre zmenu boky. Bohužiaľ však nebudú nové dná skrinky vložené medzi boky, ale naopak boky budú vložené medzi dná (uff ťažká veta). Stratia tým dokonalú oporu v podobe spojovacieho kovania (nebudú akoby zavesené na háčikoch) a svojou vlastnou tiažou jednotlivých dielcov, záťažou uložených kuchynských predmetov a v dôsledku zemskej gravitácie sa začne skrinka postupne v spojoch rozpájať.

Vo vašom prípade by bolo asi ideálnym riešením, ak by ste pôvodné nastaviteľné poličky nahradili novou vodorovnou priečkou, ktorú pevne primontujete k novým bokom. Následne závesné kovanie osaďte nie len klasicky pod horné dno skrinky (ako je to asi pri súčasnej kuchynskej skrinke), ale aj pod túto novú vodorovnú priečku! V prípade aj je váš kuchynský nábytok spájaný kolíkami, spevnite všetky spoje pridaním konfirmátov alebo bežných vrutov do dreva. Hlavičky vrutov zakryte plastovými alebo samolepiacimi krytkami rovnakého dekoru, z akého je vyrobený korpus. Rovnakými krytkami zamaskujte pôvodné otvory, v ktorých boli osadené policové podperky.

Ak neplánujete do skriniek ukladať ťažké predmety, alebo ste presvedčený, že spoje sú dostatočne pevné, namiesto pevnej priečky vyrobte nastaviteľnú policu na podperkách. Oproti vodorovnej priečke bude polica o 1-2 milimetre užšia, aby sa s ňou dalo pri zmene výškovej pozície ľahšie manipulovať a aby ostrá hrana police nepoškodzovala vnútornú plochu bokov.

This entry was posted in Kuchynský nábytok and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*