kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Ako vyrobiť nábytok svojpomocne: malým detailom k profesionálnemu výsledku

Viete rozoznať kvalitný nábytok od nábytku menej kvalitného aj v prípade, ak sú vyrobené z úplne identických materiálov, je na nich namontované navlas rovnaké nábytkové kovanie a preto sa na prvý pohľad vôbec od seba neodlišujú? Viete pri bližšom preskúmaní dvoch rovnakých skriniek posúdiť kvalitnejšie prevedenie? Ktorý detail na skrinkách sa pri výrobe mnoho krát zanedbáva, čím sa kazí celkový dojem z nábytku a predurčuje ho na skoršie opotrebovanie? Viete, ako vyrobiť svoj vlastný nábytok, aby vyzeral ako od profesionála? Tajomstvo sa skrýva v spôsobe spájania jednotlivých nábytkových dielcov  korpusu skrinky.

Absolútne nevhodný spôsob spájania nábytkových dielcov je načrtnutý na obrázku A. Nielenže takto zmontovaný nábytok nevyzerá dobre, ale presah (a aj minimálny) nehranovaného dielca oproti hranovanému (resp. dielca, ktorý sa spája svojou hranou kolmo na plochu druhého dielca…) zaručuje skoré mechanické poškodenie nábytku – no a u koho potom nábytok reklamovať, ak to bude vaše vlastné dielo, však? :)

ako správne zmontovať nábytok

Ak sa rozhodnete zmontovať svoj nábytok svojpomocne podľa nákresu B., vizuálny výsledok bude o poznanie lepší, avšak najideálnejší spôsob (samozrejme sú aj výnimočné prípady) je zasunutie dielca až pod úroveň ABS hrany, čím vznikne tzv. platnička (prečnievajúca modrá plocha na nákrese C.). Samozrejme, ako hrana môže byť použitá aj laminovaná hranovacia páska, alebo trebárs dyha, čím sa výška platničky zmenší.

This entry was posted in Nábytok svojpomocne and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*