kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Najčastejšie chyby pri montáži vstavaných skríň

Kvalitné vstavané skrineatypický nábytok vyrábaný na mieru, kladúci vysoké nároky na výrobcu už od fázy návrhu, plánovania a merania,  cez samotnú výrobu skrine až po konečnú montáž skrine. Práve montáž vstavanej skrine je neraz etapa výroby, ktorá zásadne rozhoduje o jeho konečnej estetickej a funkčnej hodnote. Ak si v byte vyrábate nábytok svojpomocne,  predpokladá sa, že viete ktorý detail si treba postrážiť, aby ste boli s výsledkom spokojní. Čo však tí z vás (a takých je samozrejme ohromná väčšina), ktorí si z rôznych dôvodov nechcú, nemôžu, alebo nevedia vyrobiť vstavané skrine svojpomocne, a preto sa musia spoliehať na výrobcu? Poďme sa spolu bližšie pozrieť na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú montážnici, a ktoré ak si dokážete pri montáži vstavanej skrine odsledovať, môžete predísť mnohým sklamaniam a nedorozumeniam.

Korpus vstavanej skrine

Výrobcovia vstavaných skríň majú mnoho krát zazmluvnené montážne partie – živnostníkov, ktorí sa špecializujú iba na montáž – výrobca vstavanú skriňu vyrobí na základe predchádzajúceho zamerania a následne vyšle montážnu partiu na samotnú montáž. Aj keď majú takéto výrobné firmy svoje procesy, ktorými kvalitu odvedenej montáže kontrolujú, nie je v ich silách každý prehrešok montážnikov odhaliť. Montážna partia zväčša príde do výrobných priestorov ráno v deň montáže a podľa špecifikácie naloží do svojho dodávkového automobilu jednotlivé dielce na korpus skrine, posuvné dvere s koľajnicami a ďalšími doplnkami. Aj keď sa zamestnanci výrobcu snažili jednotlivé dielce vstavanej skrine vyrobiť precízne a s pocitom, akoby vyrábali vlastnú skriňu, jemnosť v manipulovaní s nimi pri prevzatí montážnou partiou mnoho krát pominie. Laminovaná drevotrieska s krehkým povrchom sa často krát poškriabe na ploche alebo vyštrbí na hranách práve pri doprave a pri vynášaní do zariaďovaného priestoru – pokladanie dielcov priamo na asfaltové alebo betónové chodníky (mnoho krát som videl dielce vstavanej skrine na chodníku dokonca v daždi… chudák zákazník, ktorý neskôr reklamoval „napučanie“ drevotriesky a výrobca skrine reklamáciu neuznal z dôvodu vysokej vlhkosti v interiéry…), otĺkanie nezabalených dielcov o steny schodiska či vo výťahu, nedbanlivé pokladanie ostrých predmetov na plochu dielcov … to sú iba niektoré prehrešky montážnikov, pri ktorých súčasti vstavanej skrine mohli utrpieť mnoho šrámov ešte predtým, ako sú bezpečne namontované na svojom mieste.

Netvrdím, aby ste každý jednotlivý dielec vstavanej skrine z drevotrieskovej dosky obracali nekonečne dlho v rukách a skúmali každý jej centimeter. Montážnici majú k dispozícií množstvo kvalitných korekčných tmelov, ceruziek a fixiek, ktoré drobné nedostatky na povrchu a hranách vzniknuté pri manipulácii bezpečne opravia. Avšak v žiadnom prípade nie je dobrý anij opačný extrém, kedy necháte montážnikov bez absolútneho dozoru – nebojte sa aspoň s povzdialia sledovať ich prácu a ak si všimnete poškodenie dosky, požiadajte o zatmelenie resp. pri prílišnom poškodení o výmenu celého dielca (keď montážnika na toto upozorníte, stavím sa že aj tak dostanete odpoveď ako napríklad „áno pán domáci, vieme o tom, hneď ako namontujeme korpus skrine, tieto drobnosti vyspravíme…“).

K nepeknému vyštiepaniu (alebo hovorovo „vykúsaniu“) hrán drevotrieskových dielcov dochádza mnoho krát aj vtedy, keď je tieto nutné z rôznych dôvodov na montáži skracovať alebo zužovať. Aj keď je montážna partia vybavená kvalitným elektrickým náradím, ručné píly nedisponujú napríklad. predrezom (druhým menším pílovým kotúčom), ktorý zabezpečí úplne čistý rez drevotriesky.

Drevotrieskové dielce na vstavanú skriňu sa na montáži skracujú alebo hobľujú napríklad z dôvodu nedôslednej práce zameriavacieho technika, alebo z dôvodu krivosti stien a stropov. Ak však zameriavací technik odovzdal do výroby údaje, na základe ktorých sa vyrobil dielec krátky, predĺžiť sa už bohužiaľ nedá. Namontovaním takéhoto dielca (ako príklad si vezmime bočnicu) vzniká nepekná medzera medzi stropom a drevotrieskou. V prípade medzery do 5-7 milimetrov ju je možné s veľkým úspechom zatmeliť napríklad akrylátovým tmelom rovnakej farby akú má strop, stena alebo drevotrieska, pri medzerách väčších vám ostáva sa zmieriť s nepekným detailom alebo žiadať od výrobcu výmenu dielca.

Po správnej dĺžke dielcov je nutné dodržať ich čo najdokonalejšiu vodorovnosť  (respektíve kolmosť na vodorovnosť pri zvislých priečkach, bočniciach či bočných lištách), čo sa taktiež nie vždy podarí. Dielce by mali taktiež zvierať so zadnou stenou čo najpresnejší pravý uhol, pri zakrivenej stene by sa k pravému uhlu mali čo najviac priblížiť. V opačnom prípade vznikajú v napojení medzi vodorovnými dielcami (police, vodorovné priečky…) a zvislými dielcami (boky, zvislé priečky) špáry, ktoré sa musia v tom lepšiom prípade tmeliť napríklad akrylátovým tmelom či silikónom rovnakej alebo podobnej farby, ako majú dielce. Ak sa montážnikom nepodarí osadiť bočnice a bočné lišty do absolútnej roviny, respektíve ak sa im ich podarí „zvlniť“ (kedy bočnica kopíruje zakrivenie steny na ktorej je namontovaná), posuvné dvere nebudú na ne správne doliehať po celej svojej výške. Jedinou výhodou takéhoto nepekného riešenia je vyššia vetrateľnosť skrine :) , nevýhodou je napríklad vyššia prašnosť vo vnútri vstavanej skrine. Taktiež by malo platiť pravidlo, že bočnice vstavanej skrine by mali byť pevne upevnené aj do stropu aj do podlahy.

Nie je zriedkavosťou, keď sa z dôvodu šetrenia námahy, času a spojovacieho kovania (a tým finančných nákladov na montáž) svojvoľne rozhodnú montážnici príliš veľký počet poličiek osadiť na nastaviteľné podperky – dohliadnite, aby v celopolicovej sekcii (zvislá časť vstavanej skrine, v ktorej sú osadené iba poličky) bola pevne namontovaná okrej vodorovnej hornej priečky aspoň 1 ďalšia polica.

Aj keď to nie je priamo montážna chyba, skúsený montážnik by mal odhaliť konštrukčnú chybu vzniknutú pri návrhu, kedy sa zásuvky vo vstavaných skriniach navrhnú a vyrobia príliš široké, kedy ani pri maximálnom odsunutí posuvných dverí sa zásuvky nedajú vysunúť, alebo pri vysúvaní šúchajú o hranu posuvných dverí.

Posuvné dvere pre vstavané skrine

Naozaj zásadným montážnym nedostatkom bývajú nesprávne namontované horné a spodné vodiace koľajnice posuvných dverí. Namontované musia byť absolútne vodorovne, čo platí hlavne o koľajnici spodnej, po ktorej rolujú vo väčšine prípadov klasických posuvných systémov spodné kolieska dverí. Taktiež je nutné hornú koľajnicu do stropu pripevniť skrutkami pevne (avšak nie príliš, aby nedošlo k prehýbaniu mäkkého hliníka alebo ocele) a to striedavo do oboch častí dovkoľajnice. Nedôsledne upevnená koľajnica môže po čase klesnúť, alebo sa môže prehnúť, čím bude brániť plynulému chodu posuvných dverí. Pri extrémne zakrivených stropoch dochádza chybou nezapustenia hlavičiek skrutiek do hornej koľajnice k rovnakému efektu vtedy, keď kolieska alebo aj samotná hliníková alebo oceľová konštrukcia posuvných dverí naráža do nezapustených hlavičiek – v lepšom prípade dochádza pri odsúvaní posuvných dverí k nepríjemným „škrípavým“  a „šúchavým“ zvukom.

Tak ako pri zvislých dielcoch korpusu vstavanej skrine, aj posuvné dvere by mali byť absolútne kolmé na vodorovnosť. Chybou prílišného zasunutia (vysunutia) spodnej koľajnice do (od) korpusu vstavanej skrine dochádza k neželanému efektu, kedy je spodná časť posuvných dverí taktiež príliš zasunutá (vysunutá) a preto pôsobia, akoby ich práve priniesli zo šikmej veže v Pise.

Najjednoduchšie opraviteľné sú chyby vznikajúce pri nastavovaní spodných koliesok posuvných dverí. Pri prílišnom uvoľnení nastavovacej skrutky šúchajú dvere o spodnú koľajnicu, naopak pri prílišnom dotiahnutí sa môže ten istý problém prejaviť na hornej koľajnici. Nedoliehanie posuvných dverí po celej výške bočnice alebo dorazovej bočnej lišty je spôsobené zväčša taktiež nedôsledným nastavením spodných koliesok.

This entry was posted in Vstavané skrine and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*