kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Ako si objednať nábytok na mieru: na hrúbke záleží!

Pri zariaďovaní interiéru sa v stále väčšej miere využívajú služby profesionálneho bytového architekta či interiérového a nábytkového dizajnéra. Ak investor preferuje sektorový nábytok, bytový architekt mu v podstate pomôže na základe jeho požiadaviek vyselektovať vhodný nábytok a navrhne jeho umiestnenie v zriaďovanej miestnosti v náväznosti na ďalšie interiérové prvky a iné danosti zariaďovaného interiéru. Náročnejší proces tvorby interiéru nastáva vtedy, ak investor preferuje atypický nábytok (nábytok vyrobený na mieru). V tomto prípade musí mať bytový architekt okrem estetického cítenia a technického nadania aj znalostí z problematiky „výroba nábytku“ (dôležité sú poznatky o nábytkovom kovaní, o materiáloch používaných na výrobu nábytku a o ich vlastnostiach). Bohužiaľ, nie vždy takéto znalosti bytový architekt má a preto si investor mnoho krát (v domnienke, že ušetrí) navrhne podklady pre výpočet ceny za nábytok a pre jeho výrobu sám. Zaslaním takýchto podkladov výrobcovi nábytku emailom, nastáva (v snahe minimalizovať nedorozumenia) zdĺhavá emailová alebo telefonická komunikácia. Kalkulácia ceny za atypický nábytok sa tak komplikuje, predražuje a samotná výroba nábytku sa odďaľuje.

Ak z rôznych dôvodov neplánujete pri kúpe nábytku využiť služby bytového architekta alebo interiérového a nábytkového dizajnéra (napr. v snahe ušetriť s pocitom, že to zvládnete…), ponúkam vám jeden príklad a niekoľko rád, ktoré vám pri kreslení podkladov na výrobu nábytku (nacenenie nábytku) pomôžu dospieť k lepšiemu výsledku.

Príklad: policová skrinka na šanóny

Je to zvláštne, ale mnohí pri kreslení návrhu nábytku akoby zabúdali, že nábytok nie je skonštruovaný z tenkého papiera, ale použitý veľkoplošný materiál (DTD, MDF, preglejka, škárovka, laťovka…) má svoju minimálnu hrúbku. Z týchto chybných predstáv (omylov, pozabudnutí… vyberte si) vychádzajú aj protichodné výpočty rozmerov, čo názorne demonštruje nákres policovej skrine na šanóny. Zákazník si želal skrinku so 4 policami na šanóny, vysokú 1650 milimetrov (A) a správne si odmeral výšku šanónu (320 milimetrov + 10 milimetrov rezerva). Je však možné splniť tieto podmienky? Výrobca nábytku môže dodržať výšku skrinky a počet políc (B) iba v prípade, ak z celkovej výšky skrinky odpočíta 6 x hrúbku drevotrieskovej dosky (horné dno, spodné dno, police) a tým zníži priestor na šanóny o 22 milimetrov (potom to už nebude skrinka na šanóny však?). Ďalšou možnosťou je zväčšenie výšky skrinky (C), alebo umiestniť do skrinky o jednu poličku menej.

nákres skrine na mieru

Štandardné hrúbky materiálov používaných na výrobu nábytku

Nábytok a laminátová drevotriesková doska – na korpus a dvierka skriniek sa štandardne používajú dosky hrubé 18 milimetrov. „Zdvojením“ (pevným zlepením dvoch vrstiev dosky chemoprénovým lepidlom alebo obojstrannou lepiacou páskou) sa dosahuje doska hrubá 36 milimetrov – takto hrubé nábytkové dosky sa používajú napríklad na horné stolové dosky, ale aj všade tam, kde je snaha dosiahnuť hrubšie korpusy skriniek. Lepením viacerých vrstiev sa môže docieliť ešte väčšia hrúbka dosky, limitom je v tomto prípade šírka hranovacej pásky resp. ABS hrany (výnimkou je použitie materiálu „rezopal“ či „duropal“ – o tom niekedy inokedy). Iné štandardné hrúbky laminátových drevotrieskových dosiek: 10, 25 a 28 milimetrov (všetky tieto hrúbky sa môžu navzájom kombinovať, čím sa dosiahnú rôzne konečné hrúbky laminátových drevotrieskových dosiek).

Nábytok a dýhovaná drevotriesková a drevovláknitá doska – štandardná hrúbka drevotrieskových dýhovaných dosiek je 19 milimetrov (dýha lepená na DTD/MDF je hrubšia ako laminátová vrstva) a ich „zdvojením“ je možné vyrobiť dosky hrubé 38 milimetrov. V prípade dýhovaných dosiek nie je limitovaná ich maximálna hrúbku – použitie dýhovej hranovacej pásky umožňuje vyrobiť akokoľvek hrubú DTD/MDF dosku.

Nábytok a striekaná drevovláknitá doska – MDF dosky upravované na vysoký lesk alebo na matný striekaný povrch rôznych farebných odtieňov majú štandardnú hrúbku 18 milimetrov. „Zdvojovanie“ týchto dosiek je technologicky náročnejšie (pred striekaním sa musia hrany ohranovať dýhou, aby lak v mieste spoja jednotlivých vrstiev nepraskal), ale inak platí to isté, čo pri dýhovaných DTD – dosiahnuť akúkoľvek hrúbku striekanej dosky nie je problém.

Nábytok a „surová“ drevotriesková a drevovláknitá doska – 3, 4, 10, 16, 18, 2, 25, 28 milimetrov… surová DTD/MDF je vyrábaná v najrôznejších hrúbkach a ako pri iných veľkoplošných nábytkárskych materiáloch, aj tento sa lepením viacerých vrstiev dokáže hrúbkou výborne prispôsobovať predstavám návrhára nábytku.

Moja záverečná rada:

Ak si chcete nakresliť náčrtok nábytku sami, pracujte s hrúbkami dosiek a ich násobkami, ktoré som popísal vyššie. Ak si na túto službu objednáte bytového architekta a on používa zaokrúhlené hrúbky dosiek (20, 40 či 60 milimetrov), požiadajte ho o to isté.

This entry was posted in Nábytok na mieru, Návrh nábytku. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

7 Trackbacks

  1. […] kuchynských pracovných dosiek sa lepí na jadro z DTD alebo MDF dosiek, čím sa dosiahne ich rôzna hrúbka. Vysoká tvarovateľnosť v termoplastickom stave (možnosť výroby kuchynskej pracovnej dosky a […]

  2. […] a 42 milimetrov, taktiež sa za príplatok dajú vyrobiť väčšie šírky (čo je dôležité pri väčších hrúbkach nábytkových […]

  3. […] si všímajte hrúbky materiálov – korpusy skriniek ale aj konštrukcie zásuviek z materiálov hrubých 10 a menej milimetrov sú […]

  4. […] dosky alebo “drevotrieska” sú veľkoplošné stolárske materiály rôznych hrúbok (plošne lisované triesky dreva zmiešané s pojivom), používané hlavne pri výrobe nábytku. […]

  5. […] prvom rade – zákazník pri svojich plánoch a výpočtoch nemyslel na hrúbku drevotrieskovej dosky, z ktorej sa vstavané skrine konštruujú. Pravá strana vstavanej skrine by pri jeho […]

  6. […] milimetrov je štandardná hrúbka drevotriesky, ktorá sa používa pri výrobe nábytku. Vo väčšine prípadov takto hrubá drevotrieska […]

  7. […] veľkoplošných materiálov z ktorých sa nábytok vyrába, zahŕňa iba niekoľko štandardných hrúbok , musia si interiérový dizajnéri pri návrhu a výrobcovia nábytku pri jeho realizácii […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*