kuchynske dvierka - porez drevotriesky - posuvné dvere reklamná plocha dobremag.net

Podlahové vykurovanie – aké sú výhody a nevýhody?

Na stavebnom trhu na Slovensku pôsobí viac firiem, ktoré majú v ponuke prvky, zariadenia a ucelené systémy podlahového vykurovania a ešte viac firiem, ktoré systémy montujú – aplikujú v nových i rekonštruovaných stavbách. Samotný systém podlahového vykurovania je čím ďalej, tým viac obľúbenejším riešením. Obľúbenosť je priamo závislá od výhod daného systému, resp. od pomeru výhody/nevýhody a od pomeru zriaďovacie náklady/komfort.

Zdanlivý paradox: na zvýšenie obľúbenosti podlahového vykurovania pre investorov a vlastníkov rodinných domov má vplyv zvyšovanie cien energií. Tento nárast cien (trend je trvalý) je dôvodom znižovania energetickej náročnosti objektov zlepšovaním tepelno-technických vlastností ich konštrukcií. To má za následok skutočnosť, že tepelný výkon okruhov podlahového vykurovania, ktorý je jednoducho obmedzený plochou podlahy, postačuje na pokrytie tepelných strát miestností či celých budov. Skúsme sa na uvedené aspekty pozrieť.

podlahove kurenie

Výhody podlahového vykurovania

• Teplo je do priestoru dodávané z podlahy, t.j. z priestoru, kde sa nachádzajú dolné končatiny. Z blahodarného vplyvu „tepla na nohy“ vyplýva, že teplota v miestnosti vo výške cca 1,5 metra od podlahy nemusí byť technickou normou požadovaných, resp. bežných 20-24 °C, ale v priestore postačí teplota nižšia. Človek sa cíti príjemne pri nižšej teplote v miestnosti, pretože „nohy má v teple“. Tým klesajú nároky na dodávaný tepelný výkon a celkovú spotrebu tepla. A tým klesajú aj náklady na vykurovanie.

• Teplo je dodávané do miestnosti z veľkej plochy. Systémy podlahového vykurovania pracujú s nižšou teplotou vykurovacej vody, t.j. aj s nižšou povrchovou teplotou „vykurovacieho telesa“, ktorým je podlaha. To má za následok zníženie rýchlosti a intenzity prúdenia vzduchu v miestnosti a tým zníženiu prúdenia prachu. Dýchacie cesty človeka sú menej zaťažované pevnými čiastočkami nečistôt.

V priestore sa nevyskytujú vykurovacie telesá, ktoré by prekážali alebo ináč negatívne vplývali na interiér. Použiteľnosť aj tam, kde nie je možné umiestniť bežné ani iné vykurovacie telesá (napr. historické priestory a pod.).

• Prakticky neobmedzená životnosť rozvodných rúrok (a tým aj „vykurovacích telies“).

Nevýhody podlahového vykurovania

Vyššie investičné náklady na zriadenie vykurovacieho systému v porovnaní s klasickým systémom s bežnými vykurovacími telesami, radiátormi.

Obmedzený tepelný výkon, daný veľkosťou plochy, ktorá je k dispozícii. Z tejto skutočnosti môže vyplynúť potreba kombinácie podlahového vykurovania s bežnými telesami, ak sú tepelné straty vyššie, než maximálny možný tepelný výkon vykurovacieho okruhu v podlahe v danej miestnosti.

Sťažené podmienky pre prípadné dispozičné zmeny v interiéri, kvôli jasne daným tvarom a rozmerom vykurovacieho okruhu a riziku poškodenia rúrok okruhov pri akomkoľvek stavebnom zásahu do podlahy (nové priečky, vŕtanie do podlahy, zaťaženie dodatočne umiestneným ťažkým nábytkom alebo iným, napr. technologickým, zariadením).

• Pri projektovaní a realizácii je nutné pri navrhovaných výškach stavebných konštrukcií a požadovaných svetlostiach miestností uvažovať aj s potrenými hrúbkami pre systém podlahového vykurovania.

This entry was posted in Vykurovanie and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*